SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı

SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı 07.03.2019 tarihinde faaliyete başlamıştır.  Toprak Analiz Laboratuvarı TRGM (Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki Ve Denetim Genelgesi: Genelge No: 2013/1) kapsamında kurulmuştur.  SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarında Kapsam Analizlerinin yanı sıra Toprak, Bitki, Su, Gübre Analizleri AR-GE amaçlı çalışılmaktadır.  KGTÜ bünyesinde gerek akademik personelin proje ve AR-GE çalışmaları, sektörün analiz talep ihtiyaçlarına, gerekse öğrencilerimizin laboratuvar uygulamalarına cevap vermektedir.

SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı 07.03.2019 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Toprak Analiz Laboratuvarı TRGM (Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki Ve Denetim Genelgesi: Genelge No: 2013/1) kapsamında kurulmuştur.

SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarında Kapsam Analizlerinin yanı sıra Toprak, Bitki, Su, Gübre Analizleri AR-GE amaçlı çalışılmaktadır.
KGTÜ bünyesinde gerek akademik personelin proje ve AR-GE çalışmaları, sektörün analiz talep ihtiyaçlarına, gerekse öğrencilerimizin laboratuvar uygulamalarına cevap vermektedir.

 SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı

Kapsam  Analizleri, Fiziksel Analizler; Saturasyon, Ph, Ec, Kireç, Organik Madde, Fosfor, Potasyum ve diğer element  (Ca, Na, Mg, B, Mo, Zn, Fe, Cu, P, Mn) çalışmalarının yanı sıra; Toplam Azot (Kjeldahl), Rutubet, Elek analizleri çalışılmaktadır. Ağır Metal Analizlerinde ise; Se, Co, Ni, Sn, S, Hg, As, Cr, Cd, Pb, Al analizleri kısa sürede yapılması planlanmaktadır.

 SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı

Bazı Gıda, Yem ve Yem Katkı numunelerine ait analizler yapılabilmektedir.

 SARGEM Toprak Analiz Laboratuvarı
 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ SARGEM ÖZEL TOPRAK ANALİZ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
SIRA NO Analiz Adı Metodun Kapsadığı Ürün/Ürün Grubu Orijinal Metot Kaynağı/Kaynakları Kullanılan Teknik Analiz Türü (Kalitatif/ Kantitatif)
1 Saturasyon
pH
EC
Kireç
Organik Madde
Fosfor (P)
Potasyum (K)
Toprak Lindsay ve Norwell, 1969; FAO, 1990; TOVEP, 1991; Güneş Vd., 1996; Sönmez, 2003 Suya Doygunluk Potansiyometrik Kondüktivimetrik
Kalsimetrik
Olsen Metodu Spectrofotometrik
Flame Photometers
Kantitatif
2 K (Potasyum)
Ca (Kalsiyum)
Na (Sodyum)
Mg (Magnezyum)
Fe (Demir)
Mn (Mangan)
Cu (Bakır)
Zn (Çinko)
Toprak A. Asetat ICP-OES DTPA ICP-OES Flame Photometers
ICP-OES
Kantitatif
3 K (Potasyum)
Ca (Kalsiyum)
Na (Sodyum)
Mg (Magnezyum)
Fe (Demir)
Mn (Mangan)
Cu (Bakır)
Zn (Çinko)
P (Fosfor)
B (Bor)
Mo (Molibden)
Toprak, Bitki , Su, Gıda,  Diğer ICP-OES Mikrodalga Yakma
ICP-OES
Kantitatif
4 pH
EC
Kuru Madde Tayini
Rutubet Tayini
Mısır, Yem ve TMR Potansiyometrik Kondüktivimetrik Gardner (1956) Potansiyometrik
Kondüktivimetrik
Kuru Madde (105 °C) 
Kantitatif
5 Kül Tayini
Organik Kül
Toprak, Bitki,  Kül Numunesi Gardner (1956) Kuru Yakma (550 °C) Kantitatif
6 Toplam Azot Tayini Toprak, Yem, Kül, Diğer Kjeldahl, Dumas  (%) In House Metot Kantitatif