Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Mikotoksin Laboratuvarı

Gıdalarda ve yemlerde gelişen funguslar (küfler) gelişme sürecini tamamladıktan sonra üzerinde bulundukları ürüne toksik metabolitler salgılar. Fungusların ürettiği bu sekonder metabolitlere mikotoksin denir.

Mikotoksin üreten en öenmli funguslar Aspergillus,  Penicillium, ve Fusarium cinsleri olup, bilinen mantar türlerinin 350 kadarının mikotoksin oluşturduğu, bunların içinden 20-25 mikotoksin çeşidinin yem ve besinlerde doğal kirletici olarak bulundukları besinlerin tüketilme durumunda özellikle insanlarda ve hayvanlarda sıklıkla zehirlenmelere neden olduğu bilinmektedir. Aşırı toksik ve karsinojenik etkileri nedeniyle aflatoksinlerin besinlerde bulunma düzeyleri halk sağlığı ve ekonomik kayıplar yönünden dikkatleri üzerine çekmiştir.

Mikotoksin Laboratuvarında gıda ve yem, yem hammaddelerinde yaptığımız analizlerimiz başlıca aflatoksin, okratoksin ve patulindir.

Laboratuvarımızda uluslar arası kabul görmüş analiz metodları (AOAC ve ISO vb.) kullanılarak,  kalibrasyon ve performans testleri düzenli olarak yapılan en üst düzey kromotografik sistemler ile hızlı ve güvenilir analiz sonuçları verilmektedir.

Mikotoksin laboratuvarında mikotoksinlerin ekstraksiyonları için gerekli olan tüm malzemeler mevcuttur. Ayrıca mikotoksinlerin tespitinde Fluoresans ve UV dedektörlü Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC) cihazları kullanılmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda uluslararası yeterlilik testlerine katılmaktadır. 

 

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarında insan sağlığını olumsuz yönde  etkileyen mikroorganizmaların varlığı ve sayısı tespit edilmektedir. 

Gıdalar soframıza gelmeden önce birçok üretim aşamasından geçmektedir. Bu aşamalardan geçerken mikroorganizmaların gıdaya bulaşma riski vardır. Bu bulaşma gıdalarda bozulmalara, üretim ve zaman kayıplarına, tüketicilerdeyse hastalık ve zehirlenmelere neden olmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında hayvansal ve bitkisel ürünler ile yem, su ve su ürünlerinde mikrobiyolojik analizler, ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak yapılmaktadır. 

 

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Gıda kalitesini ölçmedeki önemli kriterlerden birisi de gıdanın fiziksel özellikleridir. Üretici üretirken,  tüketici satın alırken ilk baktıkları özellikler ürünün fiziksel özellikleridir. Bu özelliklerden bazıları duyusal olarak ölçülebilse de bazıları hassas analizlerle ölçülebilmektedir. 

Fiziksel analiz laboratuvarında organoleptik muayene ile gıdaların raf ömrü çalışmalarına da yardımcı analizler yapılmaktadır. Fiziksel analizlerin diğer bir amacı da, sunulan gıdaların Türk Gıda Kodeksi ve TSE standartlarına uygunluğunu değerlendirmektir. 


Kimyasal, Yem ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Bölümünde gıdaların ve yemlerin bileşenlerinin tespiti amacıyla hammaddeden başlayarak son ürün haline kadar ürünlerin her hali ve bu süreçte kullanılan yardımcı ve katkı maddeleri analiz edilmektedir.  Bu sayede ürünlerin yasal kriterlere ve üreticinin arzu ettiği normlara uygunluğu tespit edilmektedir. 

Yemlerde yapılacak analizler;  hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanması, yeterli ve ekonomik hayvansal üretimin yapılabilmesi için olduğu kadar hem hayvan sağlığının korunması hem de hayvansal ürünle yoluyla insan sağlığını tehdit eden maddelerin tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir. 


Moleküler Analiz Laboratuvarı

Gen teknolojisi kullanılarak kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak doğal yollardan elde edilmesi mümkün olmayan, yeni ve farklı özellik kazandırılmış bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genel olarak ‘’Genetik olarak Değiştirilmiş Organizma (Genetically Modified Organism,GMO)’’ yada transgenik denilmektedir.
Bu çerçevede, laboratuvarımızda aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

  • Ham ve işlenmiş gıda ürünleri ve katkı maddelerinin, yem ve yem hammaddelerinin, tohumların, hayvansal ürünlerin, bitkisel kaynaklı farmasötik ürünlerin GDO analizleri
  • Tarama (screening) : ürünün GDO ihtiva edip etmediğine yönelik yapılan var-yok analizi
  • Tanımlama (identifikasyon) : Ürünün hangi genetik değişikliği içerdiğini tespit analizi
  • Miktar Tayini (kantitasyon) : Ürünün içerdiği genetik değişikliğin miktar analizi (Real Time PCR tekniği ile yapılmaktadır)