Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı

SARGEM Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı tarafından 22.06.2015 tarihli ve 5012 sayılı ‘’Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’’ kapsamında ürün grubu 18 ve ürün grubu 19 kapsamındaki biyosidal ürünlerin biyolojik etkinlik testlerini yapmak üzere yetkilendirilmiştir.


SARGEM Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı’nda ürün grubu 18 ve ürün grubu 19 kapsamındaki biyosidal ürünler için,

  • Ev sineği (Musca domestica) (Duyarlı kontrol popülasyonu ve Konya yerel popülasyonu)
  • Sivrisinek (Aedes aegypti, Culex pipiens) (Duyarlı kontrol popülasyonu ve Konya yerel popülasyonu)
  • Hamam böceği (Blattella germanica) (Duyarlı kontrol popülasyonu ve Konya yerel popülasyonu)

zararlılarının ergin ve larvaları kullanılarak laboratuvar ve yarı saha koşullarında biyolojik etkinlik denemeleri yapılmaktadır. 


BİYOLOJİK ETKİNLİK TEST BİRİMİ

Deneme Odası

Deneme odasında biyolojik etkinlik laboratuvar denemeleri yapılmaktadır. 

Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı
Biyosidal Ürün Analiz LaboratuvarıBiyosidal Ürün Analiz LaboratuvarıBiyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı
Biyosidal Ürün Analiz LaboratuvarıBiyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı


 Deneme Sahası

Biyosidal Ürün Analiz LaboratuvarıBiyosidal Ürün Analiz LaboratuvarıBiyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı
Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı
 
Analiz listesi

Laboratuvarımızda yapılmakta olan biyolojik etkinlik testleri şunlardır:

1. Aerosol formülasyon denemeleri

  • Peet Grady Yöntemi

2. Kalıcı yüzey denemeleri

  • Yem denemeleri
  • Rezidüel denemeler

3. Olfaktometrik yöntemler

  • İnsan tenine sürülen formülasyonlar

4. Larva test yöntemleri


5. Saha denemeleri

  • Sıcak sisleme yöntemi
  • Soğuk sisleme yöntemi

6.    Aktif maddelerle direnç testleri