SARGEM Laboratuvarları Hakkında

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesi bünyesinde kurulan Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, kalifiye ve tecrübeli personeli, uluslararası (ISO, AOAC, NMKL vb.) ve ulusal (TS, TGK vb.) geçerliliği olan metotlarla,  modern fiziksel mekânları ve altyapısı, en son teknolojik cihaz ve donanımlarıyla bölgede ve ülkemizde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlık Bakanlığı’ndan “Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi” almış olup 66 farklı analizde çalışma yeterliliğine sahiptir. Bunun yanı sıra “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı” ile 120 farklı analiz yapma yetkisine sahiptir.

 

Laboratuvarımız KOBİ’ lere hizmet vermek amacıyla KOSGEB tedarikçi havuzunda yer almakta olup ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında gıda işletmelerine yönelik Mesleki Eğitim Kursları açarak sertifikalı eğitim vermekle yetkilendirilmiştir.

 

SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarımız aynı zamanda ülkemizde ve bölgemizde gıda ve yem sektörüne yönelik gıda, yem,  su ve su ürünlerinde; fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, enstrümantal ve moleküler biyolojik analiz hizmetleri ile gıda güvenliği konularında danışmanlık, denetim, eğitim hizmetleri vermektedir. Buna ilaveten laboratuvarımız üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici-üretici birlikleri, vakıflar, meslek kuruluşları, odalar ve borsalar ve gerçek şahıslara hizmet vermekte olup, ortak araştırma projeleri yapmak için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahiptir. Ayrıca gıda sanayiine yönelik uygulamalı Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirlikleri de gerçekleştirilmektedir.

 

SARGEM bünyesinde yer alan Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarında sivrisinek, ev sineği (karasinek) ve hamam böceğinde biyosidal ürünlerin biyolojik etkinlik analizleri yapılmakta olup, laboratuvarımız Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiştir.

 

SARGEM Laboratuvarlarımızda yapılacak analizlerin belirlenmesinde özellikle sektörün talep ettiği, ihtiyaç duyulan, işletmelerimiz içinden gelen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak çalışma yapılmıştır. Yasal onaylar alınmış olup akreditasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kapsam genişletme çalışmaları devam edecektir.