İletişim

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ SARGEM Laboratuvarı
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA
T: +90(332) 223 54 70
F: +90(332) 223 54 90

mail: sargem@gidatarim.edu.tr